Działania Public Relations

Działania Public Relations

Działania PR to długofalowa komunikacja, dialog z otoczeniem, rzetelne informowanie, budowanie świadomości i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz.

Hanna Laszczyk, 26.01.2016